Als je meer geeft, krijg je ook meer

Relevantie is king. Het is de heilige graal voor elke organisatie die betekenisvol en succesvol wil zijn. Op weg naar relevantie is het cruciaal dat organisaties laten zien wie ze werkelijk zijn.

Als je meer geeft, krijg je ook meer. Dit is een van mijn eigen natuurwetten. Ik heb ervaren dat het de motor is achter al mijn sociale en professionele interacties. En, van belang in deze context, het stuurt de wijze waarop ik als merkstrateeg mijn opdrachtgevers ondersteun.

Wees transparant
Meer geven betekent voor mij: transparant zijn, je belangen op tafel leggen, laten zien waarom je doet wat je doet. Doe je dat niet, dan moet ‘de ander’ maar raden wat jouw beweegredenen zijn. Doe je het wel, dan geef je mensen de kans aan te haken, mee te doen. Zelf ook iets te geven. En dan krijg je beide meer.

Positief, openhartig, oprecht
Het is mijn overtuiging dat dit opgaat voor de interactie tussen mensen onderling én voor die tussen merken en hun doelgroepen. Als merkstrateeg streef ik daarom naar merken die een werkelijke connectie willen maken. Merken die hun hand uitsteken. Positief, openhartig, oprecht.

Betekenisvol
Om dit te bereiken zullen merken leiderschap moeten tonen. Hoe? Door te handelen vanuit hun diepste overtuigingen, en van daaruit elke dag opnieuw waardevol te zijn voor hun doelgroepen. Zo kunnen ze betekenisvol zijn. En verbinding creëren met hun doelgroepen. Of het nu gaat om medewerkers, (potentiële) klanten of andere stakeholders. 

Dialoog vanuit gedeelde belangen
Voor mij is dit reden om niet zozeer de stippellijntjes te volgen op weg naar een statische positionering ‘in het brein van de doelgroep’, zoals dat dan heet, maar te positioneren vanuit een verhaal dat koerst op de gewenste interactie tussen merk en doelgroepen – een dialoog, gebaseerd op verbinding vanuit gedeelde belangen.

Relevantie en loyaliteit
Dagelijks daag ik merken uit zichzelf te laten zien – hun overtuigingen, hun ambities en natuurlijk: hun identiteit. Want wie relevant wil blijven en loyaliteit wil bevorderen, komt er niet met een opgepoetst verhaal. Je zult moeten laten zien wie je bent en wat je in huis hebt.

Een extra dimensie
En het leuke is: dat levert veel moois op. Commercieel georiënteerde organisaties worden er menselijker door, voegen een dimensie toe aan hun profiel. Organisaties die van nature meer ideologisch gedreven zijn, kunnen juist krachtiger sturen op het tonen van toegevoegde waarde. 

Daag jezelf uit
Natuurlijk, ‘meer geven’ is geen doel op zich. Het is een middel. Als uitgangspunt daagt het organisaties en de mensen in die organisaties uit zichzelf beter te leren kennen. Vervolgens leren ze, door de interactie die ontstaat, ook hun doelgroepen beter kennen. 

Alle reden dus om meer te geven. Want dan krijg je ook meer. Of had ik dat al gezegd?